044. Bouw OCC, Den Haag een via dolorosa?

Bij de voortgang van de bouw van het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC) (locatie Spuiplein aka Spuiforum) in Den Haag worden langzaam maar zeker de contouren van een lijdensweg steeds duidelijker zichtbaar.

Het oorspronkelijke ontwerp werd destijds weggestemd door het nieuwe College van B&W als een soort afrekening met de voorgangers. Er moest en zou een nieuw ontwerp komen, dat kosten zou besparen. De vraag is of er voldoende is gekeken naar de schoonheid van de ontwerpen, ingediend door o.a. Zaha Hadid en Mecanoo. Maar dat zal hopelijk een kwestie van prijs zijn geweest en niet van plaatselijk chauvinisme.

Resultaat: een inderhaast in elkaar geramd ontwerp van de oud-staatsbouwmeester, dat maar weinig goedkoper was dan het eerdere uitgangspunt.

Intussen zijn we aangeland op een punt dat “het gedonder met Spuiforum vrolijk weer verder gaat” om met Jan de Wandelaar te spreken. Onder het recent geïnstalleerde nieuwe College blijkt, dat de totale bouwprijs geen Euro 176,6 miljoen maar Euro 210 miljoen wordt. Zeg maar en verhoging van 20%. Iedereen doet natuurlijk alsof hij/zij geschokt is maar de voor de politiek geruststellende gedachte daarbij is dat de burger voor de kosten mag opkomen. Geld van een ander uitgeven is altijd gemakkelijker.

Behalve de Euro 20 miljoen extra voor diverse verbeteringen aan het complex is het gemeentebestuur gedwongen de bouwer Euro 11 miljoen meer te betalen op grond van een arbitrage. De Haagse Stadspartij noemt dat “een cadeautje” aan de bouwcombinatie. Maar dat is vast politiek gekleurd. Het AD noemt het in de nieuwsbrief van 9 juli een gevolg van “bestuurlijke besluiteloosheid en kinnesinne”.

Een ander hot item is de vloer van de grote zaal. Deze loopt naar voren af zoals gebruikelijk bij een concertzaal. Een groep betrokkenen uit de politiek pleit voor een flexibele vloer, die in een horizontale stand kan worden gezet. Dat maakt het boeken van popconcerten en tentoonstellingen gemakkelijker. Hiet huidige college wil hieraan geen cent spenderen.

Het gevolg van het bovenstaande: het complex wordt een jaar later opgeleverd nl. in september 2021. Tenzij er meer verrassingen aan zitten te komen natuurlijk.

Over het verwachte tekort op de jaarlijkse exploitatie- begroting van Euro 2 miljoen wordt (wijselijk?) niet meer gesproken.

In deze kolommen is regelmatig gepubliceerd over dit onderwerp. Voor het geval u geïnteresseerd bent in een volledig overzicht adviseren wij u kennis te nemen van de blogs 005, 024 en 027.

Tijd om na deze ellende af te sluiten met een vrome wens. Die luidt “Op hoop van zegen”. Gebleken is immers, dat niet alleen de vis duur wordt betaald maar dat in deze regio prestige ook zo zijn prijs heeft.
Een mailtje bij elk nieuw artikel of blog op Tempo Classico? Schrijf je dan nu in.

We houden net als jij niet van Spam. Je adres is dus veilig bij ons. We voldoen aan de AVG-wetgeving.